Kubernetes / Object Storage

0
rook 🌿
6994 (+5)

Storage Orchestration for Kubernetes

0
minio 🍂
51 (+0)

Minio Object Storage in Kubernetes, used by Deis Workflow.

17332 Kubernetes libraries
(20855 libraries)
Go
(96313 libraries)
(52413 libraries)
(17332 libraries)
(29221 libraries)
C#
(46639 libraries)
(24401 libraries)
(44181 libraries)
(14286 libraries)
(10305 libraries)
(25348 libraries)
(16465 libraries)
(164511 libraries)
(15889 libraries)
Vue
(15635 libraries)
CSS
(77793 libraries)
(73589 libraries)
(59585 libraries)
(12546 libraries)
C++
(99802 libraries)
C
(82223 libraries)
(48325 libraries)
(44444 libraries)
(11023 libraries)
(68238 libraries)
PHP
(101318 libraries)
(130831 libraries)
(142905 libraries)
(6824 libraries)
Nim
(4504 libraries)
D
(11419 libraries)
(41147 libraries)
(2697 libraries)