Kubernetes / Object Storage

0
rook 🌿
6248 (+9)

Storage Orchestration for Kubernetes

0
minio 🌿
50 (+0)

Minio Object Storage in Kubernetes, used by Deis Workflow.

14137 Kubernetes libraries
(18442 libraries)
Go
(84994 libraries)
(46686 libraries)
(14137 libraries)
(27333 libraries)
C#
(40587 libraries)
(23207 libraries)
(42667 libraries)
(13474 libraries)
(9421 libraries)
(23294 libraries)
(15894 libraries)
(147213 libraries)
(13896 libraries)
Vue
(11878 libraries)
CSS
(68740 libraries)
(57168 libraries)
(52350 libraries)
(10274 libraries)
C++
(88084 libraries)
C
(74082 libraries)
(43179 libraries)
(32535 libraries)
(10674 libraries)
(63054 libraries)
PHP
(94304 libraries)
(113792 libraries)
(110459 libraries)
(5822 libraries)
Nim
(3560 libraries)
D
(10687 libraries)
(38565 libraries)
(2334 libraries)